Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,...

Sinh thời, ông viết và dịch rất nhiều sách (khoảng chừng 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...)

- via Goodreads

In Library

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

Nguyễn Hiến Lê

Lão Tử – Đạo Đức Kinh

Nguyễn Hiến Lê

Sống 365 Ngày Một Năm

Nguyễn Hiến Lê

Mấy Bài Tựa Đắc Ý

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Tô Đông Pha

Nguyễn Hiến Lê

Nho Giáo - Một Triết Lý ChínhTrị

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Bán đảo Ả Rập

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Tự Học - Một Nhu Cầu của Thời Đại

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] 8 Bài tựa đắc ý

Nguyễn Hiến Lê

Săn sóc sự học của con em

Nguyễn Hiến Lê

Sử Trung Quốc

Nguyễn Hiến Lê

Rèn Nghị Lực Để Lập Thân

Nguyễn Hiến Lê

Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê

Đế thiên đế thích

Nguyễn Hiến Lê

Bảy Bước đến Thành Công

Nguyễn Hiến Lê

Đường, Tống Bát Đại Gia

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Rèn Nghị Lực Để Lập Thân

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Để Tôi Đọc Lại

Nguyễn Hiến Lê

[NHL] Sử Trung Quốc

Nguyễn Hiến Lê

More by Nguyễn Hiến Lê

Trang Tử và Nam Hoa Kinh

Nguyễn Hiến Lê

Bài Học Israel

Nguyễn Hiến Lê

Lịch Sử Thế Giới

Nguyễn Hiến Lê

Goodreads