Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở

Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở

Author Leander Kahney

Uploader phamhungd

Book 10.0 of Sách thường thức

language: Vietnamese

Description:

Steve Jobs có tên đầy đủ là "Steven Paul Jobs". Ông sinh ra vào ngày 24 tháng Hai năm 1955 tại San Francisco, bang California, Mỹ. Steve Jobs là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới công nghệ nói chung và Apple nói riêng.
Loading comments...

Discover (Random Books)

Nghệ Thuật Hiểu Thấu Tâm Lý Người Khác

Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức

Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta

Mộc Tử Miêu Miêu

Mật mã Tây tạng 8

Hà Mã

Bong Nguoi Duoi Trang

Nguyen Truong Son

Thuật Marketing

Brian Tracy