Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Author La Quán Trung , Phan Kế Bính

Uploader phamhungd

Book 1.0 of Tứ Đại Danh Tác

language: Vietnamese

Description:

Tam quốc diễn nghĩa (giản thể: 三国演义; phồn thể: 三國演義, Pinyin: sān guó yǎn yì)
Nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa,là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu).
Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.
Loading comments...

Discover (Random Books)

Alice o xu so dieu ki

Lewis Carroll

Nha Su Mat Tai

Phan Khuong Thai

Kén cá chọn canh

Tùy Hầu Châu

Ico lau dai trong man suong

Miyuki Miyabe

Đảo Hoang

Tô Hoài