Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

Author La Quán Trung , Tử Vi Lang

Uploader phamhungd

Book 1.0 of Tứ Đại Danh Tác

language: English

Description:

Tam quốc diễn nghĩa( Bản dịch Tử Vi Lang ) (giản thể: 三国演义; phồn thể: 三國演義, Pinyin: sān guó yǎn yì)
Nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa,là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu).
Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.
Loading comments...

Discover (Random Books)

Người gieo hy vọng

Chưa xác định

Đẹp như tranh vẽ

Đạm Anh

Lich su van minh Trung Hoa

Will Durant

Bi Mat Can Phong Do

RobertVan Gulik

KỶ NIỆM VỚI DUYÊN ANH

Kim Việt Hùng